Världens bästa harrfluga?

Pelles Fiske har under en tid genomfört en omröstning i ämnet "världens bästa harrfluga" vilken nu är avslutad och med detta redovisas.

På första plats finner vi Superpuppan, den i särklass mest lyckade skapalsen under åttiotalets flugbindningsrevolution som till stora delar har Lennart Bergqvist som förgrundsfigur - han, och hans anhang, har stor skuld i flugfiskets popularisering de senaste årtiondena. Något anmärkningsvärt är att Rackelhanen, som tillskrevs vara så bra att den borde förbjudas i samband med att den lanserades i ungefär samma veva som superpuppan, är klart distanserad - ger en tydlig hint om vilket mönster som egentligen var det bästa av de två.

På klar andraplats finner vi den franska klassikern Europeá 12 - ett mönster vars popularitet fick en rejäl puff framåt av Rolf Smedman i hans skriverier från sextio- och sjuttiotalet. Jag har förgäves sökt information om E-12:ans ursprung samt beskrivningar på övriga flugor i Europeá-serien - har någon i Pelles Fiskes läsekrets lyckats bättre, hör gärna av er!

På tredje plats finner vi den första sjunkande flugan, den klassiska svartnymfen. Efter denna följer de erkänt goda harrflugorna guldribbat haröra, red tag och guldhuvad E-12:a. Att just en av våra egna kreationer ligger så högt upp ser misstänksamt ut - har Pelles Fiske själva varit inne och röstat? Nej, det har vi faktiskt, förutom vid ett fåtal gånger, avhållit oss från. Att den, tillsammans med Arnemyran som också är ett eget mönster, fått så pass många röster betyder helt enkelt att Pelles Fiskes läsare funnit dessa lika bra som vi på Pelles Fiske själva gör!

Hela resultatet av omröstningen finner ni nedan.

Fluga Röster
Superpuppa 180
Europea 12 146
Svartnymf 101
Guldribbat haröra 68
Red tag 56
Guldhuvad Europea 12 55
Klinkenhamer 46
Dyson 43
Arnemyran 28
Rackelhane 25
Lila nymf 21
Husmask 21
Cdc tolva 17
Ismopuppa 17
Glödhäcksnymf 12
GLSSCCSe 2 11
Den enda 7
Balsageting 6
Bradshaws Fancy 5
Pelles lilla grå 5
Black gnat 5
Robbo squeeker 4
Deep purple 4
Super CDC puppa 4
Diptera 4
Trysilkongen 3
Blue dun 3
Striking habit 3
Royal Cochman 3
March brown 2
Coch y bonddu 2
Påfågelnymf 2
Jassid 2
Hackelsvanen 2
Black and peacock 2
Coachman 2
Jungle Cock 2
Gammarus 2
Light cahill 1
Blakka fly 1
Teal and green 1
Teal blue and silver 1
Emerger 1
Variantfluga 1
Grouse spider 1
Biegents black 1
Bergulven 1
Alexandra 1
Alder 1
Ajaxflugan 1
Burnt wing caddis 1
Butcher 1
Caesar 1
Myggpuppa 1
Deep sparkle pupa variant 1
Deep sparkle pupa 1
Pelles silver 1
Professor 1
Quill gordon 1
Cone caddis 1
Red ant 1
Red hackle 1
Red palmer 1
Black zulu 1
Telemarkskongen 1
Torills myra 0