Lainioälven

Allmän info
Lainioälven, även kallad Urälven, är en 266 km lång biflod till Torne älv som rinner från norra Lappland till västra Norrbotten - älven flyter långa bitar genom väglöst land och erbjuder ett verkligt vildmarksfiske. Älven rinner i Kiruna kommun och Pajala kommun.

Lainioälven håller ett fantastiskt harrfiske, och tidvis ett mycket bra laxfiske. Det finns även en del öring i älven samt dess biflöden, men harren är klar dominant.

Betesval
Älven, samt en del av dess biflöden, lämpar sig utmärkt för flugfiske. När harren är på hugget är de inte särskilt kräsna - flugor som Ismopuppan, Den Enda, Pastorn's och Dyson kan göra ett besök vid älven väldigt fångstgivande. Spinnfiskaren använder såklart Veltic!