Ljustorpsån med tillflöden

Allmän info
Ljustorpsån rinner ut i den nedersta delen av Indalsälven. En bit uppströms delar den upp sig i Ljustorpsån och Mjällån. Ån är mest känd för sitt fina havsöringsfiske under våren. Det finns även en del harr att torrflugefiska efter under sommaren, men tyvärr är den ganska småvuxen. Någon matharr kan man dock få emellanåt.

Betesval
Vid havsöringsfiske kan en Glödhäck vara värd att pröva. Vid harrfiske används med framgång Europeá 12 och Arnemyran.