Mitt Ammerån - Baracken <in English>

Start | Hur det började | Hur det fortsatte | Och fortsatte | Och sen då?
Moan | Blomgrundet | Danielholmen | Baracken | Vårv | Skattlandsforsen | Färsån

Trots att det ser bra ut på norra sidan vid baracken är det i regel bortkastad tid att fiska där. På södra sidan däremot är det betydligt bättre. Det ligger flera fina strömkanter och höljor uppradade efter varandra som kan hålla en hel del fin harr under andra halvan av fiskesäsongen. Den finaste strömkanten har innanför sig ett ganska stort lugnvatten och den fiskas lämpligast av med ett trekast sjunkande flugor i enlighet med den klassiska brittiska våtflugefiskemetoden.

Under andra halvan av sjuttiotalet och en bit in på åttiotalet hade min far en roddbåt liggandes vid baracken vars enda användningsområde var att transportera oss över till de fina strömmarna på södra sidan. Det var vid dessa strömmar jag verkligen lärde mig det spännande nattfisket efter harr som man kan företa sig under riktigt kolsvarta augustinätter. Då det var som mörkast kunde man knappt se handen framför sig och då gällde det att man memorerat strand och ström innan fisket började. Harren brukar vid den tiden gå in på grunt vatten och ibland fick man fina harrar bara några decimeter från land. Vi brukade emellanåt åka över hela familjen och jag har flera fina minnen från dessa nätter. Pappas båt gav tillslut upp och sedan dess är det alltför sällan jag gjort mig besväret att ta mig över ån för ett besök i dessa strömmar.

Fortsätt till Vårv >>

Färsån Skattlandsforsen Vårv Baracken Danielholmen Blomgrundet Moan Moan