Mitt Ammerån - Färsån <in English>

Start | Hur det började | Hur det fortsatte | Och fortsatte | Och sen då?
Moan | Blomgrundet | Danielholmen | Baracken | Vårv | Skattlandsforsen | Färsån

I min ungdom utgjorde Färsån ett intressant mål för en öringsintresserad fiskare. Ammeråns egen öringstam reproducerar sig i Färsån och för att skydda den råder sedan åtskilliga år totalt fiskeförbud i bäcken. En hel del öring stannar i bäcken och de var dessa man var ute efter när man som liten grabb gav sig ut på bäckmete. Vetskapen om att det fanns riktigt stor öring - bilden av min farbror komma bärandes på en öring på åtminstone halvkilot fångad i en av bäckens svarta hålor hade etsat sig fast vid näthinnan - gjorde att man stod ut med all mygg och knott runt bäcken och även om jag aldrig fick någon öring som kan betraktas som stor hade jag många givande stunder vid bäckens hålor. Bäckmete är en spännande form av fiske som till stor del verkar vara bortglömd i dag. Man måste i regel närma sig de svarta höljorna med stor försiktighet då man annars riskerar att skrämma den skygga öringen och försiktigt doppa den med mask apterade kroken i vattnet. Sen är det bara att vänta och hoppas att det hugger. Utrustningen är enkel - ett kort maskspö, en burk med mask och kanske lite reservdelar i form av extra lina, krok och bly är allt som behövs.

Börja om vid hur det började >>

Färsån Skattlandsforsen Vårv Baracken Danielholmen Blomgrundet Moan Moan